klavye kısayolları

Basılacak tuş Yapılacak işlem F3 Buliletişim kutusundaki metnin sonraki örneğini arama F12 Belgeyi yeni bir dosya olarak kaydetme Ctrl + 1 Tek satır aralık ayarlama Ctrl + 2 Çift satır aralık ayarlama Ctrl + 5 Satır aralığını 1,5 olarak ayarlama Ctrl + A Tümünü seç Ctrl + B Seçili metni...
24.12.2023
0
20
Basılacak tuş Yapılacak işlem Ctrl + R Yeni bir kayıt başlatma Ctrl + M Kayda yeni bir işaret metni ekleme Delete tuşu Seçili kaydı silme Ara Çubuğu Çalma veya duraklatma Backspace Geri dönme F2 Bir kaydı yeniden adlandırma Sağ veya Sol ok Bir kaydı yürütürken ileri veya geri atlama Shift...
24.12.2023
0
10
Basılacak tuş Yapılacak işlem Boşluk çubuğu (Koleksiyon’da) Bir öğeyi seçme ve Seçim moduna geçme Enter (Seçim modundan) Seçim modundayken bir öğe seçme Ara çubuğu (bir fotoğrafı görüntüleme) Komutları gösterme veya gizleme Ara çubuğu (bir videoyu görüntüleme) Videoyu oynatma veya duraklatma Ok tuşları (Koleksiyon’da) Yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırma Sol...
24.12.2023
0
9
Basılacak tuş Yapılacak işlem F11 Resmi tam ekran modunda görüntüleme F12 Resmi yeni bir dosya olarak kaydetme Ctrl + A Resmin tamamını seçme Ctrl + B Seçili metni kalınlaştırma Ctrl + C Seçimi Pano’ya kopyalama Ctrl + E Özellikleriletişim kutusunu açma Ctrl + G Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme Ctrl...
24.12.2023
0
6
Basılacak tuş Yapılacak işlem Alt + Enter Tam ekranda oynatma Esc tuşu Tam ekranda bırakma Enter Odaktaki bir öğeyi seçme Ara ÇubuğuveyaCtrl + P Oynatma veya duraklatma (video odakta olduğunda) Alt + Sol ok tuşuveyaWindows logo tuşu  + Geri al tuşu  Geri dönme Ctrl + T Yinelemeyi açma veya kapatma F7...
24.12.2023
0
11
Basılacak tuş Yapılacak işlem Ok tuşları Haritayı herhangi bir yönde yatay/dikey kaydırma Ctrl + artı işareti veya eksi işareti (+ veya -) Büyütme veya küçültme Ctrl + Sol veya Sağ ok tuşları Döndürme Ctrl + Yukarı veya Aşağı ok tuşları Eğme + veya – tuşları 3B Şehirler görünümünde büyütme veya...
24.12.2023
0
5
Basılacak tuş Yapılacak işlem Ctrl + P Çalma veya duraklatma Ctrl + F Sonraki şarkıya atlama Ctrl + B Geçerli şarkıyı yeniden başlatma veya önceki şarkıya atlama F9 Sesi yükseltme F8 Sesi alçaltma F7 Sesi kapatma Ctrl + Enter Öge seçme veya seçim moduna girme Ctrl + A Tümünü seç...
24.12.2023
0
8
Basılacak tuş Yapılacak işlem Windows logo tuşu  + G Bir oyun açıkken Oyun çubuğunu açma Windows logo tuşu  + Alt + G Son 30 saniyeyi kaydetme Windows logo tuşu  + Alt + R Kaydı başlatma veya durdurma Windows logo tuşu  + Alt + Print Screen Oyununuzun ekran görüntüsünü alma Windows logo tuşu  + Alt +...
24.12.2023
0
7
Bu uygulamaların birçoğunda, kısayollar fare işaretçisini bir düğme üzerinde tutarsanız araç ipucunda da gösterilir. Diğerlerinde ise Alt veya F10 tuşlarına bastığınızda kullanılabilir klavye kısayolları görünür. Bir menüde bir harfin altı çiziliyse bu menü ögesini seçmek yerine Alttuşuna ve altı çizili tuşa birlikte basın. Örneğin, Paint’te yeni bir resim oluşturmak için...
24.12.2023
0
49
Klavye kısayolları, genellikle fareyle yaptığınız bir şeyi yapmanın alternatif bir yolunu sunan tuşlar veya tuş bileşimleridir. İşte yeni Microsoft Edge ve Mac için Microsoft Edge için kullanabileceğiniz liste.
24.12.2023
0
12
Bu uygulamaların birçoğunda, kısayollar fare işaretçisini bir düğme üzerinde tutarsanız araç ipucunda da gösterilir. Diğerlerinde ise Alt veya F10 tuşlarına bastığınızda kullanılabilir klavye kısayolları görünür. Bir menüde bir harfin altı çiziliyse bu menü ögesini seçmek yerine Alttuşuna ve altı çizili tuşa birlikte basın.
24.12.2023
0
4
Klavye kısayolları, genellikle bir fareyle yaptığınız bir işlemi gerçekleştirmenin alternatif bir yolunu sunan tuş kombinasyonudur. Klavyenizdeki tuşlar işlevlerine göre birçok gruba ayrılabilir: Yazı (Alfa sayısal) tuşları:. Bu tuşlar, geleneksel bir daktilo üzerinde bulunan aynı harf, rakam, noktalama ve sembol tuşlarını içerir. Denetim tuşları:. Bu tuşlar belli eylemler gerçekleştirmek için tek başlarına veya...
24.12.2023
0
37