Hesap Makinesi klavye kısayolları

Bu uygulamaların birçoğunda, kısayollar fare işaretçisini bir düğme üzerinde tutarsanız araç ipucunda da gösterilir. Diğerlerinde ise Alt veya F10 tuşlarına bastığınızda kullanılabilir klavye kısayolları görünür. Bir menüde bir harfin altı çiziliyse bu menü ögesini seçmek yerine Alttuşuna ve altı çizili tuşa birlikte basın. Örneğin, Paint’te yeni bir resim oluşturmak için Ctrl + N tuşlarına basın.

Hesap Makinesi klavye kısayolları
A+
A-

Bu uygulamaların birçoğunda, kısayollar fare işaretçisini bir düğme üzerinde tutarsanız araç ipucunda da gösterilir. Diğerlerinde ise Alt veya F10 tuşlarına bastığınızda kullanılabilir klavye kısayolları görünür. Bir menüde bir harfin altı çiziliyse bu menü ögesini seçmek yerine Alttuşuna ve altı çizili tuşa birlikte basın. Örneğin, Paint’te yeni bir resim oluşturmak için Ctrl + N tuşlarına basın.  

Basılacak tuşYapılacak işlem
Alt + 1Standart moda geçme
Alt + 2Bilimsel moda geçme
Alt + 3Grafik moduna geçme
Alt + 4Programcı moduna geçme
Alt + 5Tarih Hesaplama moduna geçme
Ctrl + MBir bellekte, Standart modda, Bilimsel modda ve Programcı modunda depolama
Ctrl + PStandart, Bilimsel ve Programcı modlarında belleğe ekleme
Ctrl + QStandart, Bilimsel ve Programcı modlarında bellekten çıkarma
Ctrl + RStandart, Bilimsel ve Programcı modlarında bellekten yakalama
Ctrl + LBelleği temizleme
Delete tuşuMevcut girdiyi temizleme (CE seçme)
Esc tuşuGirişi tamamen temizleme (C’yi seçme)
SekmeSonraki kullanıcı arabirimi öğesine gitme ve bu öğeye odaklanma
Ara ÇubuğuOdaklanılan kullanıcı arabirimini seçme
EnterStandart, Bilimsel ve Programcı modlarında = öğesini seçme
F9Standart, Bilimsel ve Programcı modlarında +/-  öğesini seçme
RStandart modda ve Bilimsel modda 1/x öğesini seçme
@Standart modda ve Bilimsel modda 2√x’i seçin
%Standart ve Programcı modlarında öğesini seçme
Ctrl + HGeçmiş düğmesi görünür durumdayken Standart modda ve Bilimsel modda geçmiş düğmesini seçme
Yukarı okGeçmiş listesinde, bellek listesinde ve menü öğelerinde yukarı gitme
Aşağı okGeçmiş listesinde, bellek listesinde ve menü öğelerinde aşağı gitme
Ctrl + Shift + DGeçmişi temizleme
F3Bilimsel modda DEG seçeneğini belirleme
F4Bilimsel modda RAD seçeneğini belirleme
F5Bilimsel modda GRAD seçeneğini belirleme
GBilimsel modda 2x’iseçin
Ctrl + GBilimsel modda 10x’iseçin
SBilimsel modda 10x’iseçme
Shift + SBilimsel modda sin-1’i seçme
Ctrl + SBilimsel modda sinh seçeneğini belirleme
Ctrl + Shift + SBilimsel modda sinh-1’i seçme
TBilimsel modda tan seçeneğini belirleme
Shift + TBilimsel moddatan-1’i seçme
Ctrl + TBilimsel modda tanh seçeneğini belirleme
Ctrl + Shift + TBilimsel modda tanh-1’i seçin
OBilimsel modda cos seçeneğini belirleme
Shift + OBilimsel modda cos-1’i seçme
Ctrl + OBilimsel modda cosh seçeneğini belirleme
Ctrl + Shift + OBilimsel modda cosh-1’i seçme
UBilimsel modda sec seçeneğini belirleme
Shift + UBilimsel modda sec-1’i seçin
Ctrl + UBilimsel modda sech seçeneğini belirleme
Ctrl + Shift + UBilimsel modda sech-1’i seçme
IBilimsel modda csc seçeneğini belirleme
Shift + IBilimsel modda csc-1’i seçin
Ctrl + IBilimsel modda csch seçeneğini belirleme
Ctrl + Shift + IBilimsel modda csch-1’i seçin
JBilimsel modda cot seçeneğini belirleme
Shift + JBilimsel modda cot-1’i seçme
Ctrl + JBilimsel modda coth seçeneğini belirleme
Ctrl + Shift + JBilimsel modda coth-1’i seçme
Ctrl + YBilimsel modday√x seçeneğini belirleme
Shift + \Bilimsel modda |x| seçeneğini belirleme
[⌊x&rfloor öğesini seçin; Bilimsel modda
]⌈x⌉ Bilimsel modda
LBilimsel modda log seçeneğini belirleme
Shift + LBilimsel modda yx günlüğünü seçme
MBilimsel modda dms seçeneğini belirleme
NBilimsel modda ln seçeneğini belirleme
Ctrl + NBilimsel modda ex’i seçme
PBilimsel modda Pi seçeneğini belirleme
QStandart modda ve Bilimsel modda x2’yi seçin
VBilimsel moddaF-E düğmesiniaçma/kapatma
XBilimsel modda exp seçeneğini belirleme
Y, ^Bilimsel modda xy’yi seçme
#Bilimsel modda x3’i seçme
!N! seçeneğini belirleyinBilimsel modda
%Bilimsel modda mod seçeneğini belirleme
Ctrl ++ (sayısal tuş takımında)Grafik modundayken grafik yakınlaşır
Ctrl +- (sayısal tuş takımında)Grafik modundayken grafik uzaklaşır
F2Programcı modunda DWORD seçeneğini belirleme
F3Programcı modunda WORD seçeneğini belirleme
F4Programcı modunda BYTE seçeneğini belirleme
F5Programcı modunda HEX seçeneğini belirleme
F6Programcı modunda DEC seçeneğini belirleme
F7Programcı modunda OCT seçeneğini belirleme
F8Programcı modunda BIN seçeneğini belirleme
F12Programcı modunda QWORD seçeneğini belirleme
A-FHEX seçiliyken Programcı modunda A-F harfleriniseçme
Shift + ,Bit Vardiyası “Dairesel” vardiya olarak ayarlandığında Programcı modunda RoL seçeneğini belirleme
Shift + .Bit Vardiyası “Dairesel” vardiya olarak ayarlandığında Programcı modunda RoR seçeneğini belirleme
Shift + ,Bit Vardiyası “Aritmetik” veya “Mantıksal” vardiya olarak ayarlandığında Programcı modunda Lsh seçeneğini belirleme
Shift + .Bit Vardiyası “Aritmetik” veya “Mantıksal” vardiya olarak ayarlandığında Programcı modunda Rsh seçeneğini belirleme
%Programcı modunda % seçeneğini belirleme
|Programcı modunda OR seçeneğini belirleme
^Programcı modunda XOR seçeneğini belirleme
\Programcı modunda NOR seçeneğini belirleme
~Programcı modunda NOT seçeneğini belirleme
&Programcı modunda AND seçeneğini belirleme
.Programcı modunda NAND seçeneğini belirleme

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.