Xomi Hyperion Güncelleme Koşulları

Xomi Hyperion Güncelleme Koşulları
A+
A-

Yazılım Lisansı ve Hizmet Anlaşması

Önemli Bildirim

Xiaomi Technology Co., Ltd./Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. (bundan böyle “Mi Home” olarak anılacaktır) işbu belgeyle, tüm kullanıcılara Yazılım Lisansı ve Hizmet Anlaşmasını (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) dikkatlice okumaları ve içeriğini tam olarak anlamaları gerektiğini hatırlatır. Kullanıcı, Mi Home’un sorumluluğunun sınırlandırılması ve sorumluluğundan muafiyeti, uyuşmazlıkların çözümü ve yürürlükteki yasalarla ilgili olanlar başta olmak üzere işbu Anlaşmanın hükümlerini dikkatlice okumalı ve tam olarak anlamalıdır. Sorumluluğun sınırlandırılması veya sorumluluk muafiyeti ile ilişkili hükümler kalın harflerle gösterilmiştir; lütfen dikkatlice okuyun. Anlaşmayı dikkatlice okuduktan sonra, lütfen burada listelenen hükümleri kabul edip etmeyeceğinize karar verin (reşit olmayanlar Anlaşmayı yasal velisiyle birlikte okumalıdır). Yazılımı indirerek, yükleyerek ve kullanarak veya bir hesap açarak ya da hesabınızda oturum açarak bu Anlaşmanın hükümlerini kabul edersiniz ve bu hükümlere yasal olarak bağlı olursunuz.

Mi Home, bu Anlaşmayı değiştirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen tüm hükümler, resmi web sitesinde duyurulacak veya yazılıma dahil edilecektir ve yeni hükümler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Kullanıcılar, web sitesinden Yazılımı indirebilir ve yeniden yükleyebilir veya değiştirilen hükümlere göz atabilir. Bu Anlaşmanın değiştirilmiş hükümlerini kabul etmezseniz lütfen derhal “Mi Home” yazılımını ve Mi Home tarafından sağlanan hizmetleri kullanmayı bırakın. Kullanıcılar, “Mi Home” yazılımını ve Mi Home tarafından sağlanan hizmetleri kullanmaya devam ederek bu Anlaşmanın değiştirilmiş hükümlerini kabul eder.

I. Genel Hükümler

1.1. İşbu Anlaşma, sizinle (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) Mi Home ve operasyon iş ortağı (bundan böyle “İş Ortağı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup Kullanıcının “Mi Home” yazılımını (bundan böyle “Yazılım” olarak anılacaktır) indirmesine, yüklemesine, kullanmasına ve Mi Home hizmetlerinin kullanımıyla ilgili hükümlere yöneliktir.

1.2. Yazılım ve hizmetler Mi Home tarafından, söz konusu akıllı cihazı kullanan Kullanıcıya cihaz eşleştirme ve akıllı ürünleri kullanma gibi hizmetler sağlamak amacıyla (akıllı mobil cihazlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) akıllı mobil cihazlara yüklenmek üzere sağlanmıştır.

1.3. Mi-Home, Yazılımın ve hizmetlerin sahiplik ve kullanım haklarını elinde bulundurur.

II. Yazılım Lisanslama Kapsamı

2.1. Mi Home Kullanıcıya, alt lisans hakkı olmaksızın Yazılımı kullanmak için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir.

2.2. Kullanıcı, ticari olmayan amaçlar doğrultusunda, Yazılımı tek bir mobil terminal cihazında yükleyebilir, kullanabilir, görüntüleyebilir ve çalıştırabilir. Bununla birlikte Kullanıcı, Yazılımı herhangi bir ticari amaçla yükleyemez, kullanamaz veya çalıştıramaz. Kullanıcı, Yazılım içinde depolanan, Yazılımın yürütülmesi sırasında herhangi bir terminal cihazın hafızasına bırakılan veya müşteri ve Yazılımın yürütülmesi sırasındaki sunucu arasında gerçekleşen etkileşimde oluşturulan hiçbir veriyi kopyalamayacak veya değiştirmeyecektir. Kullanıcı, Yazılımı başka bir yazılım aracılığıyla çalıştıramaz veya (eklentiler robotlar ya da yetkilendirilmemiş üçüncü taraf araçları/hizmetlerini kullanarak ilgili sistemlere ve yazılıma erişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) hiçbir biçimde Yazılımın türevini oluşturamaz. Yazılımın önyüklemesi ve paketlenmesi gibi nedenlerle Yazılımı ticari olarak satmanız, kopyalamanız veya dağıtmanız gerekirse, Mi Home’un yazılı yetkilendirme ve iznini önceden almanız gerekir.

2.3. Kullanıcı, Mi Home’un izni olmadan, set üstü kutuları, oyun konsolları, televizyonlar ve DVD oynatıcılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Mi Home tarafından açıkça izin verilmeyen diğer terminal cihazlarına Yazılımı yükleyemez.

2.4. Kullanıcı, söz konusu Yazılımı ve hizmetleri kullanmak amacıyla Yazılımın bir kopyasını oluşturabilir ancak bu kopya yalnızca yedek olarak kullanılabilir. Tüm yedek kopyaları, orijinal yazılımla sağlanan telif hakkı bilgilerini içermelidir.

2.5. Mi Home Kullanıcıya bu Anlaşmada açıkça verilenler dışında başka herhangi bir hak vermez. Başka bir haktan yararlanmak isteyen Kullanıcıların Mi Home’dan önceden yazılı izin alması gerekir.

III. Yazılımı Edinme, Yükleme ve Yükseltme

3.1. Kullanıcı, Yazılımı, Mi Home tarafından belirlenen web sitesinden veya Mi Home’un belirlediği biçimde indirecek ve yükleyecektir. Kullanıcı verilerini yok edebilecek ve gizli kullanıcı bilgilerini edinebilecek kötü amaçlı programları mobil cihazlardan uzak tutmak için Yazılımı, belirtilmeyen web sitelerinden indirmemeye dikkat edin. Yazılımı veya yazılımla aynı isimli bir yükleme programını Mi Home tarafından yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraftan alırsanız, Mi Home, bu tür yazılımların normal şekilde çalışmasını garanti etmez ve bu tür yazılımları kullanırken karşılaştığınız kayıpların hiçbirinden sorumlu tutulmaz.

3.2. Kullanıcının, Yazılımın yükleneceği terminal cihazıyla eşleşen Yazılım sürümünü seçmesi gerekir. Aksi takdirde, cihaz modelinde uyumsuz bir yazılım sürümü kullanmaktan kaynaklanan yazılım sorunları, cihaz sorunları veya zararlar yalnızca Kullanıcı tarafından üstlenilecektir.

3.3. Mi Home, Kullanıcı deneyimini ve hizmet içeriğini iyileştirmek için Yazılımın değiştirilmiş, yükseltilmiş bir sürümünü sağlama ve söz konusu değişiklik veya yükseltme için ücret talep etme hakkını saklı tutar. Ancak, bu tür ücretler alınmadan önce izniniz gerekir. Yazılımda, Kullanıcı için “upgrade prompt” (yükseltme istemi) özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır. Kullanıcı tarafından yüklenen yazılım sürümüne bağlı olarak Mi Home, Kullanıcıya söz konusu özelliği etkinleştirip etkinleştirmeme seçeneği sunar. Mi Home yeni sürümü yayınlandıktan sonra eski sürümlerinin kullanılmaya devam edeceğini garanti etmez.

IV. Kullanım Belirtimleri

4.1. Kullanıcı, Yazılımı ve hizmetleri işbu Anlaşmaya ve ilgili yasalara uygun olarak kullanabilir. Kullanıcı aşağıdaki eylemleri gerçekleştiremez:

 • 4.1.1. Yazılım ve diğer yinelenen kopyalardaki ilgili telif hakkı bilgilerinin silinmesi veya Yazılımın fikri mülkiyet haklarının korunması için belirlenen teknik önlemlerin değiştirilmesi, silinmesi ya da aşılması;
 • 4.1.2. Yazılımın kaynak koduna ulaşmak için Yazılıma tersine mühendislik (ayrıştırma, kaynak koda dönüştürme veya başka girişimlerde bulunma gibi) uygulanması;
 • 4.1.3. Yazılımın çalıştığı sırada yönergelerin ve verilerin değiştirilmesi veya taklit edilmesi yoluyla Yazılım özelliklerinin ya da çalışma etkilerinin değiştirilmesi veya bunların eklenmesi ya da kaldırılması; bu tür eylemlerin gerçekleştirilmesi ticari amaçlarla olsun veya olmasın, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılan yazılım ve yöntemlerin kamuya yayınlanması ya da açıklanması;
 • 4.1.4. Yazılımın; ortak ağlara veya başkalarının işletim sistemlerine yetkisiz erişim elde etme ve kaydedilen verileri silme, değiştirme veya ekleme; Yazılım sistemini ya da ağ zayıflıklarını algılama, tarama veya test etme ya da ağ güvenliğini bozan başka eylemler gerçekleştirmeye yönelik yetkisiz girişimlerde bulunma; Yazılım sisteminin veya web sitesinin normal işleyişine müdahale etme ya da işleyişini bozma, kötü amaçlı programları veya virüsleri kasıtlı olarak yayma ya da normal ağ bilgi hizmetlerini bozan veya bunlara müdahale eden başka eylemlerde bulunma; TCP/IP veri paketinin adını ya da kısmi adlarını taklit etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ağ güvenliğini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmak için kullanılması;
 • 4.1.5. Kullanıcının Yazılımda ve hizmetlerde oturum açmak veya söz konusu Yazılımı ve hizmetleri kullanmak için, Mi Home tarafından geliştirilmemiş, yetkilendirilmemiş veya onaylanmamış uyumlu üçüncü taraf yazılımları ya da sistemleri kullanması veya bu tür araçları oluşturması, yayınlaması ya da yayması;
 • 4.1.6 Kullanıcının, Mi Home’un yazılı izni olmadan, ilgili türev ürünler, çalışmalar, hizmetler, eklentiler, robotlar, uyumluluk veya ara bağlantı geliştirmek amacıyla Yazılım veya işbu belgeye dahil edilen veriler üzerinde herhangi bir işlem (Yazılımın kullanılması, kiralanması, kopyalanması, değiştirilmesi, bağlantısının oluşturulması, yeniden oluşturulması, derlenmesi, yayınlanması, ayna görüntüsü web sitesinin oluşturulması ya da yetkisiz kullanılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) gerçekleştirmesi;
 • 4.1.7. Yazılımın, yerel yasa ve yönetmelikleri ihlal eden herhangi bir içeriği yayınlamak, iletmek, yaymak veya depolamak için kullanılması;
 • 4.1.8. Yazılımın, fikri mülkiyet hakları ve başkalarının ticari sırları gibi, yasal hakları ve başkalarının çıkarlarını ihlal eden herhangi bir içeriği yayınlamak, iletmek, yaymak veya depolamak için kullanılması;
 • 4.1.9. Yazılımın, reklam bilgilerini veya istenmeyen içerikleri toplu olarak yayınlamak, iletmek veya yaymak için kullanılması;
 • 4.1.10. Mi Home tarafından sağlanan Yazılım ve diğer hizmetlerin, yasaya aykırı bir amaç doğrultusunda, yasaya aykırı herhangi bir biçimde veya işbu Anlaşma kapsamındaki lisanslı kullanım ile tutarsız şekilde kullanılması;

4.2. Bilgi Yayınlama Belirtimleri

 • 4.2.1. Yazılımı, ilk olarak sizin tarafınızdan oluşturulan veya yayınlama hakkına sahip olduğunuz (fikirler, veriler, metinler, bilgiler, kullanıcı adları, görüntüler, fotoğraflar, kişisel veriler, ses/video dosyaları ve bağlantılar gibi) içerikleri yayınlamak için kullanabilirsiniz. Karşıya yüklediğiniz bilgilerin fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunuzu veya bunlar için yasal izinleri aldığınızı ve Yazılımla hizmet kullanımınızın herhangi bir üçüncü tarafın meşru haklarını ya da çıkarlarını ihlal etmediğini garanti etmeniz gerekir.
 • 4.2.2. Kullanıcı, Yazılımı kullanırken yerel yasalara ve yönetmeliklere uymalıdır.
 • 4.2.3. Yazılımı, aşağıdaki eylemleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekleştirmek için kullanamazsınız:

4.2.3.1. Yerel yasa ve yönetmelikleri ihlal eden tüm içeriklerin oluşturulması, çoğaltılması, yayınlanması, yayılması veya depolanması;

4.2.3.2. İtibar hakkı, şahsiyet hakları, fikri mülkiyet hakları ve ticari sırlar gibi, yasal hakları ve başkalarının çıkarlarını ihlal eden herhangi bir içeriğin yayınlanması, iletilmesi, yayılması veya depolanması;

4.2.3.3. Başkalarını yanıltmak veya aldatmak için gerçek olmayan bilgilerin ortaya atılması ya da gerçeğin saklanması;

4.2.3.4. Reklam bilgilerinin veya istenmeyen içeriklerin yayınlanması, iletilmesi ya da yayılması;

4.2.3.5. Yerel yasaları ve yönetmelikleri ihlal eden başka eylemlerde bulunulması.

 • 4.2.4. Mi Home’un izni olmadan, Yazılımda reklam ve ürün satma gibi ticari davranışlarda bulunamazsınız.

4.3. Aşağıdakileri anlayıp kabul ettiğiniz varsayılır:

 • 4.3.1. Mi Home Kullanıcının yukarıda belirtilen kullanım belirtimlerini ihlal ettiğinden şüphelenilip şüphelenilmeyeceğini belirleyecek ve bu karara bağlı olarak Kullanıcıya verilen kullanım lisansını askıya alacak, sonlandıracak veya işbu Anlaşma uyarınca alınabilecek diğer kısıtlayıcı önlemleri alacaktır;
 • 4.3.2. Mi Home, lisanslı Yazılımın kullanımı sırasında Kullanıcı tarafından yayınlanan ve başkalarının yasal haklarını veya işbu Anlaşmayı ihlal eden herhangi bir bilgiyi doğrudan silecektir;
 • 4.3.3. Yukarıdaki kullanım belirtimlerini ihlal edip üçüncü taraflara zarar verirseniz, sorumluluğu kendi adınıza üstlenmeniz ve Mi Home’un bunlardan doğan herhangi bir zarar veya kayıptan etkilenmemesini sağlamanız gerekir;
 • 4.3.4. Kullanıcı, Mi Home’un, Kullanıcının ilgili yasaları veya işbu Anlaşmayı ihlalinden kaynaklanan ve Mi Home’un maruz kaldığı tüm kayıplar, üçüncü taraf talepleri, idari cezalar, zararlar ve/veya masraflardan (makul avukat ücretleri, soruşturma ve delil toplama masrafları dahil) sorumlu tutulmasını engelleyecek ve Mi Home’u tazmin edecektir.

V. Hizmet Riski ve Bildirimler

5.1. Kullanıcının, İnternet erişimi ve mobil terminal cihazının telekom katma değerli hizmetleri kullanabilmesi için gerekli cihazı temin etmesi ve İnternet erişiminden kaynaklanan veya üçüncü taraflarca (telekomünikasyon ve mobil iletişim sağlayıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) yansıtılan iletişim ve veri ücretlerinin yanı sıra ilgili masrafları üstlenmesi gerekir. Herhangi bir telekom katma değerli hizmetin gerekli olması halinde, telekom katma değerli hizmet sağlayıcınızla iletişime geçerek maliyetleri doğrulamanız önerilir.

5.2. Mi Home ve İş Ortağı, Kullanıcının, iletişim hattı arızası, teknik sorun, ağ veya mobil terminal cihazı arızası, sistem kararsızlığı sorunları ve diğer çeşitli mücbir sebepler gibi üçüncü taraflara atfedilebilecek nedenlerle uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

5.3. Yazılım, diğer çoğu İnternet yazılımı gibi, kullanıcı, şebeke hizmeti kalitesi ve sosyal çevre gibi faktörlerden etkilenebilir. Bunun yanı sıra, Kullanıcının verilerinin başkalarınca kullanılması gibi gerçek hayatta rahatsızlığa yol açabilecek çeşitli güvenlik sorunlarından doğan yetkisiz erişime maruz kalabilir. Kullanıcı tarafından indirilip yüklenen diğer yazılımlar veya ziyaret edilen diğer web siteleri “Truva atı” virüsünü ve diğer virüsleri içerir. Bu da Kullanıcının terminal cihazı bilgilerinin ve verilerinin güvenliğini tehdit ederek Yazılımın normal kullanımını etkiler. Kullanıcı kayıpları ve rahatsızlıkları önlemek için, veri güvenliğini ve kullanıcı bilgilerinin korunması bilincini artırmanın yanı sıra parola korumasını güçlendirmelidir.

5.4. Kullanıcının, Yazılımı kullandığı veya Mi Home’dan belirli hizmetleri sağlamasını istediği sırada Yazılım, Kullanıcının kullanımını veya erişimini desteklemek için üçüncü taraf bir sisteme veya yazılıma yönlenebilir. Bu durumda kullanım veya erişim sonuçları üçüncü tarafça sağlanır. Mi Home söz konusu sistem veya yazılımın desteğiyle elde edilen sonuçların güvenliğini, doğruluğunu ve verimliliğini garanti etmediği gibi başka belirsiz riskleri de üstlenmez ve bu nedenle yaşanan herhangi bir uyuşmazlık veya zarar oluşması söz konusu olduğunda Mi Home herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.5. Mi Home, şirketin iş geliştirme ve düzenleme özerkliğini korumak amacıyla, Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın ve Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirme veya askıya alma hakkına sahip olduğunun altını özellikle çizmektedir.

5.6. Yasa ve yönetmeliklerde açıkça belirtilmedikçe, Yazılımın yanı sıra ilgili teknoloji ve bilginin güvenli, verimli, doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bununla birlikte Kullanıcı, Mi Home’un mevcut teknolojinin sınırlandırmaları nedeniyle bunun garantisini sağlayamayacağını anlamaktadır.

5.7. Kullanıcı, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan veya bunlarla bir bağlantısı bulunan kâr kaybı, veri kaybı ve iş kesintisi ya da diğer her türlü ticari kaybın tazmini veya tazminat talebi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel yaralanmalar ya da arızi veya dolaylı ekonomik kayıplardan sorumludur:

 • 5.7.1. Lisanslı yazılımın kullanımı veya kullanılamaması;
 • 5.7.2. Bir üçüncü tarafça Yazılımın yetkisiz kullanılması veya Kullanıcının verilerinin değiştirilmesi;
 • 5.7.3. Yazılımın kullanımı sırasınca Kullanıcı tarafından yansıtılan maliyetler ve kayıplar;
 • 5.7.4. Yazılımın Kullanıcı tarafından yanlış anlaşılması;
 • 5.7.5. Mi Home’a atfedilemeyecek nedenlerden kaynaklanan, Yazılımla bağlantılı diğer kayıplar.

5.8. Kullanıcı ve Yazılımın diğer kullanıcıları arasında Yazılım yoluyla gerçekleştirilen eylemler söz konusu olduğunda, Kullanıcının yanlış yönlendirilmesinden veya kandırılmasından kaynaklanan tüm yaralanmaları, maddi hasarları ya da kayıpları yasa uyarınca hatalı taraf üstlenecektir.

VI. Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı

6.1. Mi Home, Yazılımın fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır vb. Yazılım ile ilgili tüm fikri mülkiyet hakları ve bilgiler (metin, resim, ses, video, grafik, arabirim tasarımı, düzen, veri veya elektronik belgeler vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) yaşamakta olduğunuz bölgenin yasa ve yönetmeliklerinin yanı sıra ilgili uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Mi Home, yukarıda tanımlanan fikri mülkiyet haklarına sahiptir.

6.2. Kullanıcı, Mi Home’un önceden yazılı izni olmaksızın, yukarıda belirtilen herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ticari veya ticari olmayan amaçlar doğrultusunda bağımsız olarak kullanamaz, devredemez veya üçüncü tarafların bunu yapmasına izin veremez. Mi Home, bu tür eylemler için yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

VII. Değişiklik

7.1. Mi Home, bu Anlaşmanın koşullarını gerektiğinde değiştirme hakkını saklı tutar ve değiştirilen söz konusu tüm hükümler ilgili web sayfalarında yayınlanır. Kullanıcı, değiştirilen hükümleri kabul etmezse hizmeti iptal edebilir. Kullanıcının hizmeti kullanmaya devam etmesi, Anlaşmanın değiştirilen hükümlerini kabul ettiği anlamına gelir.

7.2. Mi Home ve İş Ortağı, sağlanan ücretli hizmetleri, ücretlendirme kriterlerini, ücretlendirme yöntemini, hizmet ücretlerini ve hizmet hükümlerini ihtiyaçlarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Mi Home hizmetleri sunarken bazı kullanıcılara şu anda veya gelecekte belirli ücretleri yansıtmaya başlayabilir. Bu tür ücretleri ödemeyi reddeden Kullanıcılar yeni ücretlendirme başladıktan sonra ilgili hizmetleri kullanmaya devam edemez. Mi Home ve İş Ortağı, herhangi bir değişikliği e-posta ile veya başka bir yöntemle Kullanıcıya bildirmek için ellerinden geleni yapacaktır.

VIII. Yürürlükteki Yasalar ve Uyuşmazlıkların Çözümü

8.1. Bu Anlaşmanın geçerliliği ve yorumlanması, Çin Halk Cumhuriyeti Ana Karası yasalarına tabi olacaktır. İlgili yasal hükümlerin yokluğunda, uluslararası iş uygulamaları ve/veya iş uygulamaları referans olarak kullanılabilir.

8.2. Bu Anlaşma Haidian District, Pekin adresinde imzalanmıştır.

8.3. Hem Kullanıcı hem Mi Home, hizmetlerden doğan herhangi bir uyuşmazlığın öncelikle Tarafların istişaresi yoluyla çözülmesi gerektiğini kabul eder. Bu tür istişareler yoluyla herhangi bir çözüme ulaşılamaması halinde Taraflardan herhangi biri, söz konusu uyuşmazlığı Anlaşmanın imzalandığı bölgedeki mahkemeye taşıyabilir.

IX. Diğer

9.1. Yazılımın belirli bir hizmeti için ayrı anlaşma ve ilgili iş kuralları vb. (bundan böyle birlikte “ayrı anlaşma” olarak anılacaktır) olabilir. Bu nedenle lütfen bu tür hizmetleri kullanmadan önce ilgili ayrı anlaşmayı okuyup kabul edin.

9.2. İşbu Anlaşma, 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

9.3. İşbu Anlaşmanın tüm hükümlerine ilişkin başlıklar sadece referans kolaylığı için sağlanmış olup tek başlarına hiçbir pratik önem taşımaz; bu Anlaşmayı yorumlarken göz ardı edilmelidir.

9.4. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda diğer hükümler her iki Taraf için de tam olarak yürürlükte ve bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Xiaomi

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.